CESTOVÁNÍ

Při cestování v hromadných dopravních prostředcích se dodržuje ohleduplnost. Při nastupování se nepředbíháme a jsme nápomocni těm, kteří naši pomoc potřebují. Starším lidem a těhotným ženám dáváme přednost k sezení. Hlasitý rozhovor není na místě a číst cestujícím přes rameno také není vhodné. Kuřáci by měli respektovat zákazy kouření a využívat prostory, kde to dovoleno je. Jídlo k cestování má být esteticky zabalené a nemělo by být příliš aromatické, ne každý miluje olomoucké tvarůžky. Otevírání oken má být vždy se souhlasem ostatních cestujících.
……… více v našich kurzech