"Je mnoho lidí a mnoho povahových vlastností. Je však možné vyjádřit názor o tom, jaké by mělo být chování člověka těchto dní, v nynější společnosti. Není to dogma, ale nutnost žít tak, aby slušnost převládala. Zdvořilosti se člověk musí učit. Učit se tomu co spadá do otázek etikety, sounáležitosti spolužití, vidění světa kolem sebe, nevybočení z kolektivu. Úspěšnost je dána taktem a mluvou člověka. Mravní stránka je velkou věcí slušného chování. Kultura srdce a jednání s lidmi je ozdobou člověka."

Daniel Hruškovič