JDEME do KINA nebo DIVADLA

Každá návštěva kulturního zařízení – kino, divadlo, koncert apod., má svá úskalí. Předem je nutné se připravit. Obyčejně na tyto akce nechodíme sami a je nutné zajistit si lístky dopředu. Naše oblečení odpovídá místu a denní době. Kino je běžnou denní záležitostí. Není nutný společenský oděv, ale několik společenských zásad je dobré dodržovat. Hlučné komentování hereckých výkonu je na obtíž ostatním divákům. Výhodnější místo nabídneme ženě – dívce, se kterou jsme do kina přišli . Divadlo je již slavnostnější událost. Patří sem i společenské oblečení, zvláště pokud se představení koná ve večerních hodinách. Zakoupení programu před představením je orientačním bodem přípravy diváka.……… více v našich kurzech