MUŽ a ŽENA, vzájemná ohleduplnost

Muž nikdy nesmí zapomínat na svůj vztah k ženě. Ohleduplnost a galantnost není v tomto vztahu přežitkem. Projevovaná pozornost a ohleduplnost vždy mužům svědčila a je i nyní prospěšná. Nabídnutí rámě nemusí hned znamenat, že je mezi námi důvěrný vztah.
Je to pouze projev galantnosti, kterou muž nabízí jako oporu při chůzi na ulici , do schodů, na nerovném terénu, mezi tancem, prostě všude tam, kde žena potřebuje oporu při chůzi.

Muž by měl vždy cizí ženě vykat a tykání nabízí jedině ona a to po důkladném zvážení. Hovor v restauraci, při cestování, ve společenských prostorech apod. vždy začíná muž jako první.
Otvírání dveří místností nebo od auta by mělo být pro muže samozřejmostí, tak jako odsunutí židle od stolu, když si žena sedá.

Muž by neměl zapomenout na důležitá výročí své partnerky , obdarovat ji minimálně květinou a žena by to měla vždy ocenit. Muž se ve společnosti své partnerky chová tak, aby ji nezesměšňoval a neztrapňoval, což se vztahuje také na přiměřenou konzumaci alkoholu. Nikdy před ženou neužívá hrubé slovní výrazy a nemá ruce v kapsách když s ní hovoří.

……… více v našich kurzech