OSLOVENÍ, TYKÁNÍ a VYKÁNÍ

Pravidlo oslovování: Oslovujeme vždy tak, jak si to dotyčná osoba přeje.
Jestliže se nám někdo představí jako doktor Novotný, budeme ho oslovovat ‚pane doktore‘. Pokud nám dá vizitku, na níž je titul, je to totéž. I kdyby někdo titul nakrásně měl, ale neměl ho ani na vizitce, ani by se nám tak nepředstavil, budeme mu říkat ‚pane Novotný‘. Všechny ženy oslovujeme „paní“, bez ohledu na to, jsou-li vdané, či nikoliv.Pokud nás žena opraví a řekne: jsem ještě slečna, tak oslovujeme : ‚ slečno Novotná‘. Doktor, magistr, inženýr, docent, profesor, při oslovování používáme zejména v prostředí, kde jsou obvyklé. Nebo víme-li, jak jsou důležité pro osloveného. Vždy musíme znát titul s jistotou přesně. A ještě něco, s titulováním to nepřeháníme.

Neznámým osobám vykáme. Nabídka tykání je výrazem přátelství a sympatií. Potykání provází stisk ruky nebo polibek. Společensky nevhodné je si s někým potykat a při příštím setkání mu vykat.

Tykání nabízí:

  • společensky významnější osoba
  • žena muži
  • starší mladšímu
  • nadřízený podřízenému


  • Mladší může požádat staršího, aby mu tykal a sám zůstane u vykání. Tykání by nemělo být projevem nadřazenosti či převahy, jedná se o vzájemnou dohodu obou stran. Nemělo by to být automatické, vždy je třeba dotyčného požádat. Dotyčný však má právo tykání odmítnout.

    ……… více v našich kurzech