ZDRAVENÍ

Pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost.
Pozdrav navazuje kontakt mezi lidmi, začíná a ukončuje každé setkání. Je nutné vědět kdo koho zdraví nejdříve. Muž zdraví ženu, mladší člověk staršího, zdravý nemocného. Jednotlivec zdraví skupinu nebo dvojici. Jako první zdraví ten, kdo vstupuje nebo odchází z místnosti nebo z dopravního prostředku. Při setkání dvojice se známí pozdraví, ale odpoví i druhá osoba.

Zdravíme tak, aby zdravená osoba poznala, že je zdravena. Má to být přiměřeně hlasité a srozumitelné. Pozdrav je doprovázen mírnou úklonou hlavy. Užíváme takového pozdravu, jaký odpovídá denní době a osobě, kterou zdravíme, odpovídá také prostředí a případně i oblečení. Kde to není možné pozdravit hlasitě, stačí jen úklona hlavy.……… více v našich kurzech