PŘEDSTAVENÍ SEBE i DRUHÝCH

Představit se správně je dost důležité.
Špatné představení nám může i zkomplikovat následný vývoj situace. Téměř denně se seznamujeme s novými lidmi. S těmito lidmi jednáme nebo navazujeme trvalé styky a přátelství. Je nutné abychom se sami představili nebo byli někým představeni. Představován je muž ženě, mladší staršímu, jednotlivec skupině nebo společnosti. Významným lidem představujeme přítomné podle společenského pořadí. Při náhodném setkání se představujeme sami.Stejně jako při jednáních nebo cestování. Zde nemusí být vráceno představení celým jménem. Stačí aby odpověď byla řečena pouze jménem, zvlášť je toto vhodné u žen. Pokud jsme my představování první jiné osobě nikdy nenabízíme ruku,ale vyčkáme zda nám ruka bude nabídnuta druhou osobou. Starší nabízí ruku mladšímu, žena muži a nadřízený podřízenému. V situaci kdy se přestavuje více lidí najednou, ruku nepodáváme.

……… více v našich kurzech